top of page
loto.png
לוטו2.png
18 משחקי לוטו וזיכרון
 (לוטו: 10 ש"ח, לוטו-זכרון: 15 ש"ח)
 לוח ו-15 כרטיסיות לכל עיצור, לטיפולי היגוי.
ניתן לרכוש את כולם או יחידים, לפי הצורך
סט היגוי ושיום.png
סט תמונות לבדיקת היגוי ושיום   (מחיר 120 ש"ח)
32 תמונות צבעוניות, כרוכות ומצופות למינציה, עם מלים המכילות את כל הצלילים והתנועות בעברית במיקומים השונים במילה.
מצורף דף בדיקה ניתן לשכפול, לנוחות המשתמשים.
הופק עם קלינאית התקשורת פנינה יקיר
תיאורים ל ר.png
תיאור תמונה לתרגול הצלילים /r/ , /l/.  (מחיר 40 ש"ח)
תמונות צבעוניות מצופות קפסולציה בגודל A4, 
מאפשרות יישום מהנה של רכישת הצליל על ידי הבחנה, שיום
והרכבת צירופים ומשפטים
מה שונה.png
מה שונה?  (מחיר 40 ש"ח)
10 לוחות דו-צדדיים מצופים קפסולציה, עם איורים צבעוניים, בהם יש למצוא את התמונה השונה. בין הנושאים: צורות, צבעים, כמות, קבוצות ותת-קבוצות, הבעות פנים, שימוש
וחומרים. המטלות משתנות בדרגת קושי עולה
bottom of page