top of page

את עבודת התיזה לתואר השני כתבתי על השימוש באמנויות ככלי לביטוי וחקירה של זהויות מגדר מגוונות.

מטרת המחקר הייתה לסייע למטפלות\ים באמנות להבין את עולמן\ם הפנימי של א.נשים בעלי זהויות מגדר מגוונות (variant gender identities), כיצד הן\ם חוקרות\ים ומבטאות\ים את הקונפליקטים, הרגשות, המחשבות והכמיהות דרך האמנות ואילו מוטיבים עיקריים מתגלים תוך התבוננות ביצירותיהן\ם והקשבה לדבריהן\ם.

נערכו מפגשים עם יוצרות\ים אשר זהות המגדר שלהן\ם איננה מתאימה להגדרה הדיכוטומית המקובלת (גבר/אישה), אשר עוסקות\ים בסוגי אמנות שונים (ציור, צילום, שירה, סריגה ועוד).

Skyline pigeon_Daphna.jpg

קישור למאמר אונליין

bottom of page