שונות

איורים עבור תערוכות של

"אגודת המאיירים הישראלית"

איורים עבור שער עיתון

"עכבר העיר" ירושלים

איורים בעקבות

ספרי הארי פוטר

עבור האתר Mugglenet