top of page
IMG_20190812_101100__01.jpg

המדרשה למורים לאמנות (1988 - 1985)

הפרעות בתקשורת (BA), אונ' תל אביב (1991 - 1988)

מדיה דיגיטלית, בי"ס "חשיפה", האונ' הפתוחה (2001 - 2000)

תרפיה בהבעה ויצירה (MA), אונ' לסלי (2008 - 2005)

טיפול בארגז חול בשיטה יונגיאנית (2013 - 2011)

פסיכותרפיה אנליטית יונגיאנית (2019 -2016)

קנדידטית בהכשרה אנליטית יונגיאנית   (2021 -        )

bottom of page